Bæredygtighed

Bæredygtig byggeri handler om mere end miljø. Bæredygtigt byggeri er forankret i de 3 søjler, miljø, økonomi og social, som først blev defineret i 1987 i Brundtlandrapporten og siden yderligere konkretiseret i Rio-erklæringen fra 1992. Bæredygtigt byggeri betyder kort sagt at en bygning belaster miljøet mindst muligt på den mest økonomiske måde samtidig med at byggeriet er godt for mennesker at opholde sig i.


Green Building Council Denmark, det uvildige råd for bæredygtig og miljørigtigt byggeri i Danmark har i 2012 at indført DGNB certificeringen i en version tilpasset danske forhold. Herudover anvendes ofte LEED eller BREEAM til danske projekter, til byggerier for multinationale organisationer, som ønsker at følge én ordning på tværs af grænser.


HSHansens systemer kan bidrage positivt til de forskellige ordninger. Vi har lavet en oversigt over hvilke kategorier i de forskellige ordninger, vi kan påvirke samt indikeret hvordan dette bidrag kan optimeres. Det er væsentligt at huske, at jo tidligere i processen vi bliver inkluderet i projektet, desto større muligheder er der for at optimere de forskellige parametre.


For HSHansen handler bæredygtighed ikke kun om certificerede bygninger. Vi arbejder på, at få bæredygtigheden ind i alle de valg vi gør i hverdagen. Vi har derfor igangsat en række aktiviteter, som skal øge bevidstheden samt skabe en mere bæredygtig virksomhed.


Igangsatte aktiviteter
- Udarbejdelse og udgivelse af EPD’er for alle systemer under EPD Danmark
- Nedsættelse af Bæredygtighedsudvalg med deltagere på tværs af organisationen
- Øget fokus på håndtering af internt affald