BYGGEEVALUERING  

 

HSHansen a/s bliver løbende evalueret på byggesager, der henhører under bekendtgørelsen om evaluering af byggesager.

Derudover er der en del projekter, hvor bygherren frivilligt har valgt evaluering.

 

HSHansen a/s benytter Byggeriets Evalueringscenter som evaluator på vores byggesager. Se mere om evaluering her.