HANSEN/WICONA®

 

HANSEN/WICONA - Vinduer

  •  Fast
  •  Oplukkelige

HANSEN/WICONA - Døre

  • Indad- og udadgående
  • Enkelt og dobbeltfløjede

HANSEN/WICONA - Foldedøre

  •  Indad- og udadgående

HANSEN/WICONA - Skydedøre

  • 2-fløjet
  • Flerfløjet

HANSEN/WICONA - EI30/60 vinduer og døre

  • Enkelt og dobbelt branddøre EI30/60
  • Faste vinduer EI30/60
  • Oplukkelige EI30

 

 Tegninger kan hentes her